آموزش خیاطی با متد آسان
آستین کیمونو

هم کوتاه و هم بلند هست این آستین فرد را چاق تر نشان می دهد آستین کیمونو روی بالاتنه جلو و پشت طراحی

می شود خط کارور را باید داشته باشیم

گوشه گردن نقطه Aاز نقطه Aروی خط کادر قد آستین +قد سرشانه نقطه Bانتهای کادر می شود

به صورت قائمه 10 سانت پایین می آییم بعد انتهای این خط Cمی نامیم از نقطه ی C به A وصل می کنیم

با گونیا روی A-C قائمه پایین می آییم به اندازه ی 1/2دور مچ + (0.5-3) این نقطه Tمی نامیم

(خط کمر . پایین تر .یا بالا تر )معمولا گشادی دارد زیر حلقه نقطه Sبه M را اندازه زده بعد 1/2-1/3 آن را

روی Sنیم ساز جلو می رویم از Mبه Rهلال می کنیم می توانیم خط C-B که 10 سانت پایین می آییم

می توانیم کم کنیم

نکته: آستین کیمونو برای اینکه این آستین موقع دوخت مثل خورد یا چین روی درز می شود

این آستین رااز نصف تیکه جدا گانه اضافه می کنیم

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ساعت 18  توسط alis |