آموزش خیاطی با متد آسان
1- پنس سرشانه بسته می شود به زیر سینه انتقال می یابد

1- باید از قد لباس کوتاه شود . ابتدا پنس سرشانه را پیاده می کنیم بعد از قد لباس کم کرده و بعد پنس را

می چینیم 2- از خط کمر جدا می شود . در صورتی که قد لباس بلند باشد و بخواهیم این پنس را پیاده کنیم

الگو رااز خط کمر جدا می کنیم قسمت بالا پنس دوخته می شود قسمت پایین کمر سه حالت دارد (1 خود پنس

را روی پارچه می دوزیم 2 مقدار پنی 3 سانتی را از پهلو کم می کنیم 3 الگو بسته می شود و از پایین پنس

باز می کنیم )

2-  پنس زیر سینه بسته می شود و به سرشانه انتقال می یابد

2- نوع دارد (1- قد لباس کوتاه باشد 2-از خط کمر چیده می شود ) در این نوع پنس انتقال از خط کمر

جدا می شود پنس بسته می شود و از خط سرشانه باز می شود در این مدل پنس قسمت پایین از سه

حالت برخوردار می شود (1 خود پنس دوخته می شود 2 به پهلو انتقال داده و چیده 3 از پایین باز می کنیم)

برای برش این نوع پنس ها به صورت لوزی چیده می شود

3-پنس سرشانه بسته می شود و به پهلو انتقال می یابد

(کنفرماسیون ) در این پنس ها هم زیر سینه دوخته می شود و هم همان پنس انتقال یافته دوخته می شود

پنس های زیر سینه تا انتها دوخته می شود و پنس های انتقال یافته 2 سانت کم تر می دوزیم همیشه

پنسی که انتقال می دهیم کوتاه می شود

4-پنس سرشانه بسته می شود و به پهلو در نقطه خط کمر انتقال می یابد

(فرانسوی) مخصوص مانتو هاست و در کت هم استفاده می شود

5-پنس سرشانه را می بندیم و به یقه انتقال می یابد

این پنس نزدیک به گودترین نقطه گردن وصل می شود در کت و لباس های مجلسی استفاده می شود

6-پنس سرشانه را بسته و به خط مرکزی جلو روبروی نوک سینه انتقال می یابد

این پنس را می توانیم ادامه دهیم و بچینیم تا به صفر برسد و بعد اوازمان می دهیم (حداقل 10 سانت)

هم می شود هنگام دوخت جلوی لباس چین می خورد قسمت اوازمان را به صورت خورد چین می دهیم

قسمت یقه 1 سانت کم می کنیم تا یقه سجاف خور داشته باشد برای سجاف یا لای زانفیکس می زنیم

یا سجاف می دهیم یک نوار هم روی دوخت وسط قرار داده و می دوزیم و می بریم پشت وصل می کنیم

7-پنس سرشانه را بسته و به خط وسط جلو در کمر انتقال می یابد

این پنس برای خانم های باردار دوخته می شود مخالف پنس فرانسوی می شود این پنس ها معمولا اگر

پارچه کشی بود 0.5 تا 1 سانت از حلقه کم می کنیم و 2 سانت از پهلو ها کم می کنیم این پنس معمولا

در پارچه دوخته نمی شود برای راحتی بیشتر و قسمت بالای آن دولای بسته می افتد

8-پنس سرشانه را بسته و به حلقه آستین انتقال می یابد

می توانیم به گودترین نقطه از حلقه آستین برسانیم تا از خط کارور داخل حلقه آستین برسانیم
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ساعت 11  توسط alis |