آموزش خیاطی با متد آسان
یقه شاخی:

اول خط شکست را می کشیم 1/2 خط شکست پهنایی یقه را خارج می شویم نقطه H.K را با یک خط وصل کرده

بعد 3-2 میلی هلال می کنیم از نقطه K سانت 1.5تا 2 بالا می رویم بعد وصل می کنیم به نیمه های پهنایی یقه

O.Tاز نقطه Tسانت 3-4 هلال بیرون می رویم

نکته: از سر نقطه Kاز 0.5 تا 2 سانت بالا می رویم و بعد به نصفه یقه می توانیم اصلا بالا نرویم همین طور صاف

باشدبعد رولت می کنیم که آن طرف چاپ شودبعد هم پشت یقه را می کشیم در یقه شاخی طراحی شده

نقطه P.H را تقسیم به 3 می کنیم نیم ساز 1.5-2 سانتی بیرون می آییم و هلال می کنیم از نقطه Z سانت

3-4 هلال بیرون و بالا می رویم

یقه انگلیسی:

توضیح:پهنایی یقه را هر طوری کشیدیم به خط کارور برسد از نقطه K سانت 3-4 بالا می رویم دو طرف یقه

دو زاویه ها باید یکی باشد از نقطه K سانت 4 داخل می شویم روی خط K یک سانت بالا یک سانت روی

پایینی این نقاط را به سر Z می رسانیم بعد رولت می شود و بعد پشت یقه را طراحی می کنیم

شماره 1:

تمام یقه از شالوده ی یقه اولی است که طراحی می کنیم در شماره 2 یقه بالایی را یک مقداری پهنای آن

اضافه می کنیم

شماره 2:

نوک تیزی هایی این خط ها را باید هلال کرد

شماره 3:

اول یقه پایینی را هلال می کنیم بعد به دکمه خور که نزدیک شویم غوس می دهیم یقه بالایی نوک تیز

می شود


+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ساعت 9  توسط alis |