آموزش خیاطی با متد آسان
یقه سیب : 1 باز 2 بسته 

یقه سیب بسته:

یقه سیب از شالوده ی یقه خشت لوزی است . باز شو یقه نقطه o سانت 3 از O بالا می رویم نقطه C بدست

می آید از نقطه C سانت 5 داخل می شویم (به صورت قائمه ) بعد O.B وصل می کنیم و A.B وصل می کنیم

خط A.B و O .B را نصف می کنیم EوF بدست می آید از نقطه Eیک  نیم ساز 2 -2.5  سانتی به سمت حلقه

آستین بیرون می آییم از نقطه F سانت 1-1.5 به داخل می رویم (به طرف حلقه گردن ) بعد هلال می کنیم

Aبه Eبه Bبه FبهO هلال می شود در الگو ی پشت فقط سرشانه ها را با هم جفت می کنیم 

یقه سیب باز :

اکثرا جلو بسته است 1 سانت از سرشانه کم می کنیم از نقطه A سانت 3-4 داخل سرشانه می شویم از

نقطه C باز شو یقه را پایین می آییم D بدست می آید D را به B صاف وصل می کنیم خط B.D را سه قسمت

می شود نقاط FوE بدست می آید بعد نقطه FوD را نصف می کنیم O بدست می آید از نقطه Eسانت 2-4 جلو

می رویم و از نقطه Oسانت 1-2 بالا می رویم و بعد هلال می کنیم سجاف 3-4 سانت پشت هم مثل یقه

قایقی باز در می آید.

یقه گلابی:

از شالوده یقه خشت لوزی بدست می آید.

A.B و B.C را نصف می کنیم از نقطه Eسانت 2-2.5 و از Fسانت 1-1.5 داخل می شویم

نکته اول : نقطه Bیا همین شکل بماند یا اگر نخواستیم هلال می کنیم

نکته دوم: برای اینکه طرح یقه قشنگتر شود از نقطه Cسانت 3-4 صاف جلو می رویم+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ساعت 21  توسط alis |